Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "marble"

 

"marble" svensk översättning

Resultat: 1-35 av 35

marble {substantiv}

marble {substantiv}

marmor {utr.}

And if you keep using it, skin like living marble.

Men fortsätter man att använda det, blir huden som marmor.

As we used to hear from France - which is now under a conservative government - the Stability Pact is not graven on marble.

Stabilitetspakten är i själva verket - som vi nu hörde från det konservativt styrda Frankrike - inte utmejslad ur marmor.

The Integrated Guidelines are apparently carved in Portuguese marble and cannot be altered, as far as President Barroso is concerned.

De integrerade riktlinjerna är uppenbarligen huggna i portugisisk marmor och får vad ordförande Barroso anbelangar inte ändras.

It was said of the Emperor Augustus of Rome – another Italian with a European destiny – that he inherited a city of brick and left behind a city of marble.

Den romerske kejsaren Augustus – ännu en italienare med ett europeiskt öde – har sagt att han mottog en stad i tegel och efterlämnade en i marmor.

Despite this changing context, President Barroso clings to the existing integrated guidelines as though they were engraved in Portuguese marble.

Trots alla dessa förändringar klamrar sig ordförande José Manuel Barroso fast vid de befintliga integrerade riktlinjerna som om de vore inristade i portugisisk marmor.

marble (ball) {substantiv} (även: pellet, knob, globe, den)

kula {utr.}

marble (ball) {substantiv}

puttekula {utr.}

marble (ball) {substantiv}

spelkula {utr.}

marble (ball) {substantiv}

stenkula {utr.}

marble {adjektiv}

marble {adj.}

marmor- {adj.}

And if you keep using it, skin like living marble.

Men fortsätter man att använda det, blir huden som marmor.

As we used to hear from France - which is now under a conservative government - the Stability Pact is not graven on marble.

Stabilitetspakten är i själva verket - som vi nu hörde från det konservativt styrda Frankrike - inte utmejslad ur marmor.

The Integrated Guidelines are apparently carved in Portuguese marble and cannot be altered, as far as President Barroso is concerned.

De integrerade riktlinjerna är uppenbarligen huggna i portugisisk marmor och får vad ordförande Barroso anbelangar inte ändras.

It was said of the Emperor Augustus of Rome – another Italian with a European destiny – that he inherited a city of brick and left behind a city of marble.

Den romerske kejsaren Augustus – ännu en italienare med ett europeiskt öde – har sagt att han mottog en stad i tegel och efterlämnade en i marmor.

Despite this changing context, President Barroso clings to the existing integrated guidelines as though they were engraved in Portuguese marble.

Trots alla dessa förändringar klamrar sig ordförande José Manuel Barroso fast vid de befintliga integrerade riktlinjerna som om de vore inristade i portugisisk marmor.

marble {adj.}

marmoraktig {adj.}

to marble {verb}

to marble [marbled|marbled] {vb} (även: to mottle, to vein)

marmorera {vb}
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "marble" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

On the day that Greece took its seat I lodged a resolution to restore the Elgin marbles.

Den dagen som Grekland blev medlem lade jag fram en resolution om återställandet av Elginmarmorstatyerna.

And I do hope that the Elgin Marbles will be returned.

Men jag hoppas också att i varje fall Parthenons friser kommer tillbaka.

I picked it up outside of Marble Falls, Texas.

Jag plockade upp den utanför Marble Falls i Texas.

Admiration for the beauty of a marble image.

Beundrar skönheten i en marmorbild.

The Parthenon Marbles are a priceless cultural commodity which concerns not only Greece and Britain but the whole of humanity.

Parthenonfriserna har ett oskattbart kulturellt värde, som gäller inte bara Grekland och Storbritannien utan hela mänskligheten.

A marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.

En marmorstaty kan vinka åt oss; atomerna som utgör dess kristallinska struktur vibrerar redan fram och tillbaka.

Oh, hello, marble bathtub.

Hejsan, marmorbadkar.

The matter of the Parthenon Marbles is not something which can be dealt with by the Council, since this goes beyond the jurisdiction of the European Community.

Parthenonskulpturerna är ingen fråga som rådet skall behandla, eftersom Europeiska gemenskapen inte har någon behörighet i frågan.

I am pleased that Mrs Ewing has raised the point on behalf of the town in her constituency which has the same name as the diplomat after whom the marbles are named.

Jag är glad att Ewing tog upp den frågan för den stad i hennes valkrets som bär samma namn som diplomaten efter vilken marmorstatyerna fått sitt namn.

The European Parliament supported the return of the marbles to Greece when it officially adopted the Lomas written statement a few years ago.

Europaparlamentet har tagit ställning för ett återlämnande av skulpturerna till Grekland, genom det formella antagandet för några år sedan av Lomas skriftliga förklaring.

My proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.

Mitt förslag i kväll är att vi bör låta pressfriheten ingå i Barcelonaprocessen som ett oeftergivligt villkor för våra partnerskapsavtal.

My proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.

Tyvärr fruktar jag i dag att det geopolitiska regionala scenariot i Mellanöstern och Medelhavsområdet över huvud taget inte är gynnsamt för genomförandet av Europa – Medelhavssamarbetet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

manuscript · many · Maori · map · map-reader · maple · mapping · Maputo · marathon · marauding · marble · March · marches · marching · mare · Margaret · margarine · margay · marge · margin · marginalised

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.