Engelsk-svensk översättning av "marble"

EN marble Svensk översättning

marble {substantiv}
marble {adj.}
to marble {vb}

EN marble
volume_up
{substantiv}

marble
volume_up
marmor {utr.}
And if you keep using it, skin like living marble.
Men fortsätter man att använda det, blir huden som marmor.
As we used to hear from France - which is now under a conservative government - the Stability Pact is not graven on marble.
Stabilitetspakten är i själva verket - som vi nu hörde från det konservativt styrda Frankrike - inte utmejslad ur marmor.
The Integrated Guidelines are apparently carved in Portuguese marble and cannot be altered, as far as President Barroso is concerned.
De integrerade riktlinjerna är uppenbarligen huggna i portugisisk marmor och får vad ordförande Barroso anbelangar inte ändras.

trending_flat
"ball"

marble (även: ball, bulb, bump, den)
volume_up
kula {utr.}
marble
marble
marble

Användningsexempel för "marble" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI picked it up outside of Marble Falls, Texas.
Jag plockade upp den utanför Marble Falls i Texas.
EnglishAdmiration for the beauty of a marble image.
EnglishA marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.
En marmorstaty kan vinka åt oss; atomerna som utgör dess kristallinska struktur vibrerar redan fram och tillbaka.
EnglishOh, hello, marble bathtub.
EnglishMy proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.
Mitt förslag i kväll är att vi bör låta pressfriheten ingå i Barcelonaprocessen som ett oeftergivligt villkor för våra partnerskapsavtal.
EnglishMy proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.
Tyvärr fruktar jag i dag att det geopolitiska regionala scenariot i Mellanöstern och Medelhavsområdet över huvud taget inte är gynnsamt för genomförandet av Europa – Medelhavssamarbetet.