Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "lung"

 

"lung" svensk översättning

Resultat: 1-25 av 94

lung {substantiv}

lung {substantiv} [anat.]

lunga {utr.} [anat.]

It improves the environment for local people, giving them a 'green lung' and cleaner air to breathe.

Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga" och renare luft att andas.

It improves the environment for local people, giving them a 'green lung ' and cleaner air to breathe.

Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga " och renare luft att andas.

Totally by coincidence, there's that thing in my lung.

Som av ett sammanträffande, där är den där saken i min lunga.

A Europe without that Balkan lung is not Europe.

Ett Europa utan den lunga som Balkan utgör är inte Europa.

This continent, which is the ecological lung of the world, has unrivalled wealth when it comes to natural resources.

Kontinenten är världens ekologiska lunga och har oöverträffade rikedomar i fråga om naturresurser.

lung {substantiv}

composure {substantiv}

lung {utr.} (även: sans)

lung- {adjektiv}

pulmonary {adj.}

lung- {adj.}
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "lung" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Smokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.

Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.

But just a few months ago, Judy was diagnosed with stage-three lung cancer.

Men för bara ett par månader sedan, fick Judy diagnosen lungcancer i tredje stadiet.

More than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.

Mer än 60 000 patienter väntar på en hjärt-, lever-, lung- eller njurtransplantation.

We know that exceedance of ozone limits directly affects children' s lung capacity.

Vi vet att överskridandet av ozonhalterna har en direkt effekt på barns lungkapacitet.

(DE) Smokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.

(DE) Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.

Breast cancer is the second most common type of cancer after lung cancer.

Bröstcancer är den näst vanligaste typen av cancer, efter lungcancer.

COPD is a common and costly lung disease whose advanced stage is chronic respiratory failure.

KOL är en vanlig och kostsam lungsjukdom vars framskridna stadier är kronisk andningssvikt.

Fifteen years ago, my husband contracted a serious lung disease.

Särskilt litet runda unga damer mådde väldigt bra av cigaretter.

It can result in very serious illnesses such as lung fibrosis, pleural fibrosis or mesothelioma.

Det är en agens som dessutom ger osäkerhet, frågor som hänger i luften som skall lösas.

Fifteen years ago, my husband contracted a serious lung disease.

För femton år sedan drabbades min man av en allvarlig lungsjukdom.

High exposure can cause severe lung, prostate and kidney cancer.

Hög exponering kan leda till allvarlig lung-, prostata- och njurcancer.

Something can be done in order to prevent lung cancer; as people can, for example, stop smoking.

Lungcancer kan till viss del förebyggas. Man kan till exempel sluta röka.

Research has proven that phthalates can cause allergies as well as liver, kidney and lung damage.

Forskning har visat att ftalater kan orsaka allergier samt lever-, njur- och lungskador.

The main types of cancer are lung, bowel and breast cancer.

De huvudsakliga cancertyperna är lungcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer.

They will be killed by diseases of the heart or lungs or by cancer because they inhale tobacco smoke.

De odds en rökare har skulle avskräcka alla utom en missbrukare.

This means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.

Detta innebär att om man inandas några mikrogram av plutonium kan detta orsaka lung- eller tungcancer.

For end-stage failure of organs such as the liver, lung and heart, it is the only available treatment.

Vid organsvikt i t.ex. lever, lungor och hjärta är transplantation den enda behandling som finns.

For instance, lung cancer hits men and women differently.

Lungcancer drabbar till exempel män och kvinnor på olika sätt.

Ozone also contributes to asthmatic attacks, impaired lung function and increased bronchial reactivity.

Ozonet förorsakar även astmaanfall, nedsatt lungfunktion och ökade reaktioner i bronkerna.

I am proud of the fact that this report was conducted and concluded under the European Year of the Lung.

Jag är stolt över att betänkandet utarbetades och avslutades under det europeiska ”Lungans år”.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårat lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: uppfinningshöjd, key lime pie, blodgrapefrukt, mellanrätt, mellanrätt

Snarlika ord

lumbered · lumen · luminary · luminous · lump · lumpfish · lumpy · lunatic · lunch · lunchtime · lung · lunge · lunges · lungs · lupine · lupus · lurch · lure · lurid · Lusaka · luscious

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.