Engelsk-svensk översättning av "in-house"

EN in-house Svensk översättning

volume_up
in-house {substantiv}
SV

EN in-house
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

in-house
volume_up
egen regi {utr.} [näring.]

Liknande översättningar för "in-house" på svenska

in adjektiv
in preposition
house substantiv
house adjektiv
Swedish
House substantiv
to house verb

Användningsexempel för "in-house" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Englishto bring down the house
Englishthe small house
EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Det var den första invigningen av ett Europahus i en av de nya medlemsstaterna.
EnglishMr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
Herr talman! Folk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
EnglishI regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
Jag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
EnglishSince I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
Alltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
EnglishI am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
Jag är mycket glad att man för första gången börjar tala om detta i parlamentet.
EnglishWhen the House voted on this issue in February this year, the vote was 85 to 3.
När parlamentet röstade om denna fråga i februari i år, var resultatet 85 mot 3.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Ordföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.
EnglishIreland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
Vi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
EnglishI should like to thank her, on behalf of the House, for all the work she has done.
På kammarens vägnar vill jag tacka henne för allt det arbete som hon har utfört.
EnglishI should like to thank Mr Cushnahan for raising this issue in the House today.
Jag vill tacka Cushnahan för att han har tagit upp denna fråga i kammaren i dag.
EnglishThe Commission accepts all the six amendments which are before the House today.
Kommissionen godtar samtliga sex ändringsförslag som lagts fram i kammaren i dag.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishA Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
En ledamot av denna kammare är faktiskt en uttalad kandidat i dessa allmänna val.
EnglishAt 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Med sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.