Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "to impeach"

 

"to impeach" svensk översättning

Resultat: 1-13 av 13

to impeach {verb}

to impeach [impeached|impeached] {vb} (även: to inform, to charge, to article, to accuse)

to impeach [impeached|impeached] {vb} (även: to question, to dispute, to challenge, to impugn)

to impeach [impeached|impeached] {vb} (även: to present, to accuse, to indict)

peach {substantiv}

peach {substantiv}

persika {utr.}

He told me, 'You must not be like a walnut, which is hard on the outside and soft inside; you have to be like a peach, soft on the outside and hard inside.'

Han sa: ”Du får inte vara som en valnöt, hård på utsidan och mjuk på insidan. Du måste vara som en persika, mjuk på utsidan och hård på insidan.”

Apples, pears, peaches and nectarines

Äpplen, päron, persikor och nektariner

The total area affected will be 10, 000 hectares for apples and pears and 10, 000 hectares for peaches and nectarines.

Den totala ytan enligt förslaget kommer att vara 10 000 hektar för äpplen och päron och 10 000 hektar för persikor och nektariner.

Pineapples may not in fact matter, because the outer part is not eaten, but it would be quite unreasonable for peaches.

När det gäller ananas kanske det inte spelar så stor roll eftersom man inte äter skalet, men det är orimligt när det gäller persikor.

It also rejects the surface treatment of peaches and pineapples with beeswax, as we want natural products to remain natural.

Likaså tillbakavisar parlamentet ytbeläggning med vax av persikor och ananas, för vi vill ju att naturprodukterna skall förbli naturliga.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "impeach":

Synonymer (engelska) till "peach":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to impeach" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mr President, the Russian Parliament is trying to impeach this same President for the former war in Chechnya.

Herr talman! Sedan det förra kriget i Tjetjenien har det ryska parlamentet försökt ställa samma president inför riksrätt.

I was against the Clinton impeachment.

Jag var emot åtalet mot Clinton.

Therefore we in this Parliament should insist that when Mr Clinton resumes work, presuming he is not impeached, this is an issue which he should address as a matter of urgency.

Vi i detta parlament bör därför verka för att president Clinton, när han återupptar sitt arbete - under förutsättning att han inte avsätts - tar itu med denna brådskande fråga.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.