Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "hormone"

 

"hormone" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 151

hormone {substantiv}

hormone {substantiv}

hormon {utr.}

This particular hormone is - as described by the committee - clearly a carcinogen.

Detta specifika hormon är - enligt kommitténs beskrivning - tydligt cancerframkallande.

That particular hormone is found in 80 % of the tests that have been carried out.

Detta specifika hormon har hittats i 80 procent av de tester som utförts.

That particular hormone is found in 80% of the tests that have been carried out.

Detta specifika hormon har hittats i 80 procent av de tester som utförts.

If you have an empty stomach, your stomach produces a hormone called ghrelin.

Om magen är tom, producerar magen ett hormon som heter ghrelin.

One hormone, oestradiol 17ß, was worse than the others.

Ett hormon, östradiol 17-ß, var värre än de andra.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "hormone":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "hormone" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "hormone" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

It is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.

Det är en sak vi kommer tillbaka till med betänkandet om hormonliknande ämnen.

For decades, the United States has been pushing for the import of hormone-treated meat.

I årtionden har Förenta staterna kämpat för import av hormonbehandlat kött.

We know, and that is the crucial point, that consumers do not want hormone-treated meat.

Vi vet, och det är det helt avgörande, att konsumenterna inte vill ha något hormonkött.

The real test will come when the EU bans meat containing hormones in a few weeks ' time.

Allvaret börjar i om med EU-förbudet mot hormonkött om bara några få veckor.

Hormone-changing substances can affect our reproduction and our nervous systems.

Hormonstörande ämnen kan påverka vår fortplantning och våra nervsystem.

Compliance with the hormone ban must also be strictly controlled within the European Union.

Även inom Europeiska unionen skall man noggrant kontrollera att hormonförbudet respekteras.

Many transsexuals wish to ‘rectify’ their bodies by hormone treatment and surgery.

Många önskar korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi.

In the matter of public health, the Union has opted for a ban on meat treated with hormones.

När det gäller folkhälsa har unionen valt att förbjuda hormonbehandlat kött.

Amendments Nos 8, 25 and 30 then deal with hormone-like substances.

Så kommer ändringsförslagen 8, 25 och 30, som rör hormonliknande ämnen.

There is also some concern that dioxins interfere with hormones.

Dioxiner ger också anledning till oro på grund av deras hormonförstörande egenskaper.

This hormone case will be the test case for the European Union.

Detta hormonfall kommer att bli en test för Europeiska unionen.

You have done a great deal to combat hormone fraud in Belgium.

Du har gjort en stor insats för att bekämpa hormonbedrägeriet i Belgien.

Our only answer to that must be to maintain the ban on hormone-treated meat from the USA.

Vårt svar på detta kan bara lyda som följer: Förbudet mot hormonkött från USA måste upprätthållas.

We must also insist on a total ban on hormones at world level.

Man måste likaså insistera på ett världsomfattande förbud mot hormonanvändningen.

Subject: US-EU trade dispute concerning hormone-treated beef

Angående: Handelstvist mellan EU och USA om hormonbehandlat kött

After bananas, hormone-treated meat is the second source of major dispute between the USA and the EU.

Vid sidan av bananerna är hormonkött den andra anledningen till stora dispyter mellan USA och EU.

That is what we do in the EU, and it undermines our credibility and our opposition to these hormones.

Det gör vi i EU och det undergräver vår trovärdighet och vår negativa attityd.

The banned hormone has been found in pigfeed in Germany.

Det förbjudna hormonet har påträffats i grisfoder i Tyskland.

But on hormone meat and on bananas, well, we are losing.

Men när det gäller hormonbehandlat kött och bananer förlorar vi.

Hence there is increasing concern over the impact of chemical substances with hormone-mimicking effects.

Det finns därför en tilltagande oro över den påverkan som kemiska ämnen med hormonliknande effekter har.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.