Engelsk-svensk översättning av "hiatus"

EN hiatus Svensk översättning

hiatus {substantiv}

SVhiatus Engelsk översättning

hiatus {utr.}
EN

EN hiatus
play_circle_outline
{substantiv}

  1. allmänt
  2. språkvetenskap

1. allmänt

hiatus (även: arrest, break, check, discontinuation)
It is that the inevitability of that hiatus, of having a Commission that was effective, has now been resolved.
Det handlar om att de oundvikliga konsekvenserna av detta avbrott, av att ha en effektiv kommission, nu har klarats upp.
Afterwards, the forest will need to be reseeded and replanted, leaving a 20-year hiatus in the timber industry.
Därefter måste man så eller återplantera ny skog, vilket innebär ett avbrott på 20 år för skogsindustrin.
Despite the hiatus imposed by the nuclear tests, we have been working hard to make these mechanisms fully operational.
Trots det avbrott som orsakades av kärnvapenproverna har vi arbetat hårt för att se till att dessa mekanismer är fullt funktionsdugliga.
hiatus (även: lay-off, pause, recess, residence)
Äpril, the show's not on hiatus.
We are somewhat late in implementing this agreement, which can, of course, be explained by the hiatus caused by the elections and the start of the new Parliament's work.
Vi ligger efter betydligt, vilket naturligtvis kan förklaras med uppehållet i samband med valet och igångsättningen av det nya parlamentets arbete.

2. språkvetenskap

hiatus
play_circle_outline
hiatus {utr.} [språk.]

trending_flat
"in written language"

hiatus
play_circle_outline
lucka {utr.} [språk.] (i skriftspråk)

Synonymer (engelska) till "hiatus":

hiatus

Användningsexempel för "hiatus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEverything that has been said on this matter can be summarised in one word: hiatus.
Allt som sagts om detta kan sammanfattas med ett ord: ett glapp.
EnglishImplementation is therefore urgent, but there is still a big hiatus in the waste treatment chain.
Det brådskar alltså med genomförandet, men vid sidan av detta finns det fortfarande en stor brist i avfallshanteringskedjan.
EnglishThat is the real hiatus we have to face in this crisis: that really, the way we are organised remains totally national, while the challenges are trans-European.
Det stora problemet med denna kris är att vi i realiteten fortfarande är organiserade nationellt, medan utmaningarna är på EU-nivå.
EnglishThe current situation is an unjustified hiatus totally at odds with those principles of equality, tolerance and respect that lie at the heart of the fellow feeling fostered by the EU.
Den nuvarande situationen är ett omotiverat gap som fullständigt strider mot principerna om jämlikhet, tolerans och respekt som står i centrum för den medkänsla som EU främjar.