Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "executive director"

 

"executive director" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 60

executive director {substantiv}

executive director {substantiv} [näring.]

förvaltningschef {utr.} [näring.]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "executive director":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "executive director" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "executive director" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (

Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (

This is Nicollette White, she's your executive director of lnternal Liaisons.

Detta är Nicollette White, hon är verkställande direktör av lnternal Liaisons.

We MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.

Vi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess verkställande direktör.

For this reason, I voted in favour of the appointment of Mr Farkas as its executive director.

Jag röstade därför för utnämningen av Adam Farkas till myndighetens verkställande direktör.

I voted in favour of the appointment of Mrs Ross as Executive Director for a number of reasons.

Jag röstade för utnämningen av Verena Ross till verkställande direktör av flera skäl.

Appointment of the executive director of the European Securities and Markets Authority (ESMA) (

Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) (

Established: 15 July 2002 Executive Director: Patrick Ky

Inrättad: den 15 juli 2002 Verkställande direktör: Patrick Ky

Mr Wessberg will replace Lars Heikensten, who left to become executive director of the Nobel Foundation.

H. G. Wessberg kommer att ersätta Leif Heikensten, som avgick för att bli vd för Nobelstiftelsen.

Yet the management board sometimes delegates sole administrative responsibility to the Executive Director.

Ibland delegerar dock styrelsen eget administrativt ansvar till den verkställande direktören.

EFSA’s Executive Director is the legal representative of the Authority and answers to the Management Board.

Den verkställande direktören är myndighetens juridiska företrädare och är ansvarig inför styrelsen.

Appointment of the executive director of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (

Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) (

This applies even more to the executive director.

Detta gäller i än högre grad vad den verkställande direktören beträffar.

Nor is there any provision for the Commission to have the right to dismiss the executive directors of these agencies.

Inte heller föreskrivs någon befogenhet för kommissionen att avsätta den verkställande direktören vid dessa byråer.

ESMA has appointed Mrs Ross, a German former economist at the Bank of England, as its first Executive Director.

Esma har utsett den tyska före detta ekonomen vid Bank of England Verena Ross till dess första verkställande direktör.

Executive Director: Mr. Carlo des Dorides

verkställande direktör Carlo des Dorides

Ms Jacqueline McGLADE Executive Director

Inrättad: 1993 Verkställande direktör: Prof. Jacqueline McGlade

Deputy Executive Director: Andreas Pott

Vice verkställande direktör: Andreas Pott

Now that Parliament has approved the appointment of the Authority's Executive Director, I wish him a successful term.

När parlamentet nu har godkänt utnämningen av myndighetens verkställande direktör önskar jag henne en framgångsrik ämbetsperiod.

Executive Director: Guido Rasi

Verkställande direktör: Guido Rasi

Lastly, the Commission cannot agree with Amendments Nos 11 and 24, which affect the impartiality of the executive director.

Slutligen kan inte kommissionen hålla med om ändringsförslagen 11 och 24, vilka påverkar den verkställande direktörens opartiskhet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

executable · executant · executed · executer · executes · executing · execution · executioner · executions · executive · executive-director · executor · exegesis · exegetics · exemplary · exempt · exempted · exemption · exercisable · exercise · exercise-book

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.