Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Engelsk-svensk översättning av "epic"

 

"epic" svensk översättning

Resultat: 1-26 av 26

epic {substantiv}

epic (book) {substantiv} [litt.]

epos (bok) {neut.} [litt.]

epic {substantiv} [litt.]

episk dikt {utr.} [litt.]

epic {adjektiv}

epic {adj.} (även: roaring, grand, sublime, sumptuous)

storslagen {adj.}

epic {adj.} [litt.]

episk {adj.} [litt.]

Finally: epic meaning.

Slutligen, episk betydelse.

What they discovered was that in our Netflix queues there's this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves.

Vad de upptäckte var att i våra Netflix-köer pågår en episk kamp mellan vårt framtida strävande jag och vår mer impulsiva jag i nuet.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "epic":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "epic" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Let us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure.

Låt oss minnas vad som hände med Lissabonstrategin - den blev ett storslaget misslyckande.

They played one dice game, and the winners of that game got to go on an epic adventure.

De spelade ett tärningsspel, och vinnarna av det spelet fick resa ut på ett episkt äventyr.

This is a gamer who is on the verge of something called an epic win.

Det här är en spelare som är på gränsen till något som kallas en storvinst.

We have seen raging fires in Russia and epic floods in Pakistan.

Vi har sett rasande bränder i Ryssland och enorma översvämningar i Pakistan.

 Is the Council aware of the privacy concerns raised by EPIC, notably

 Känner rådet till de integritetsfrågor som tagits upp av EPIC, och då i synnerhet följande:

 Is the Commission aware of the privacy concerns raised by EPIC, notably

 Känner kommissionen till de integritetsfrågor som tagits upp av EPIC, och då i synnerhet följande:

And also there is this epic story, this inspiring story of why we're there, and what we're doing.

Och så har vi den där spännande berättelsen, den som inspirerar till varför vi är där, och vad vi håller på med.

This is a gamer on the verge of an epic win.

Det här är en spelare som är på gränsen till en storvinst.

Madam President, six months after the floods in Pakistan the UN spoke of a humanitarian crisis of epic proportions.

(EN) - Fru talman! Sex månader efter översvämningarna i Pakistan talade FN om en humanitär kris av enorm omfattning.

An epic win is an outcome that is so extraordinarily positive you had no idea it was even possible until you achieved it.

En storvinst är ett resultat som är så otroligt positivt att du inte hade en aning om att det var möjligt innan du nådde det.

Who does not remember the epic discussions on the two wine reports by our honourable colleagues Mateo Sierra and Julio Fantuzzi?

Vem kan inte erinra sig de heroiska diskussionerna om de båda vinbetänkandena av våra kolleger Mateo Sierra och Julio Fantuzzi.

That is an epic win.

Det är en storvinst.

Mr President, Commissioner, it is fifteen years since the epic disaster at Chernobyl but the consequences are still being measured today.

Herr talman, fru kommissionär! Det har gått femton år sedan den fruktansvärda katastrofen i Tjernobyl, vars följder fortfarande är märkbara.

(Laughter) You know, I went and pitched it to the studio as "'Romeo and Juliet' on a ship: "It's going to be this epic romance, passionate film."

(Skratt) Du vet, jag gick och sålde det till studion som "Romeo och Julia på ett skepp". ~~~ Det ska bli den här episkt romantiska, passionerade filmen.

 Is the Council aware of the results of the FOIA lawsuits of the Electronic Privacy Information Center (epic.org)?

 Känner rådet till resultaten av de rättegångar i enlighet med lagen om informationsfrihet där Electronic Privacy Information Center (epic.org) är involverat?

 Is the Commission aware of the results of the FOIA lawsuits of the Electronic Privacy Information Center (epic.org)?

 Känner kommissionen till resultaten av de rättegångar i enlighet med lagen om informationsfrihet där Electronic Privacy Information Center (epic.org) är involverat?

We have had and we will have in the future more epic debates on the question of knowing whether supplementary pensions must include mandatory cover for biometric risks.

Vi har fört och kommer fortfarande att föra homeriska diskussioner om huruvida de kompletterande tjänstepensionerna utan undantag måste täcka de biometriska riskerna.

I am referring, as you did, to the compromise that was reached following epic debates, which is in Article 12 of the directive: paragraph 5, a crucial point of our resolution.

Jag hänvisar som ni gjorde till den kompromiss som uppnåddes efter episka debatter, vilken återfinns i artikel 12 i direktivet: punkt 5, en avgörande punkt i vår resolution.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.