Engelsk-svensk översättning av "entitled"

EN entitled Svensk översättning

entitled {adj.}
entitled {perf. part.}

EN entitled
volume_up
{adjektiv}

1. näringsliv

entitled
volume_up
berättigad {adj.} [näring.]
But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Men den som har skrivit sångtexten är berättigad till ersättning på livstid plus 70 år.
The duration and total amount of the unemployment benefits you are entitled to will remain unchanged.
Hur länge du får arbetslöshetsförmåner och vilka belopp du är berättigad ändras inte.
Apparently the judge decided that the plaintiff was not entitled to relief under state law.
Tydligen beslutade domaren att käranden inte var berättigad till hjälp enligt delstatens lagar.

Användningsexempel för "entitled" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishThe Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.
Det kubanska folket är i sin fulla rätt att välja en socialistisk samhällsmodell.
EnglishThis is the least that he and his family can expect or should be entitled to.
Detta är det minsta som han och hans familj kan eller har rätt att förvänta sig.
EnglishAnd they are entitled to their opinion.
Ett mycket meriterande mål kanske några tänker, och de har rätt att tänka det.
EnglishThat is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.
Detta är vad våra medborgare har rätt att förvänta sig, och detta är vad de får.
EnglishThis initiative is impressively entitled: " An Information Society For All ".
Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
EnglishWe are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
Därför har vi som parlament rätt att påpeka att ordförandeskapet inte gör någonting.
EnglishHowever, in so doing, we are also entitled to expect reciprocity from others.
Men genom att göra det har vi även rätt att förvänta oss ömsesidighet från andra.
EnglishMadam President, of course Mr Swoboda is entitled to receive an accurate reply.
Fru talman! Naturligtvis har min ärade kollega Swoboda rätt att få ett korrekt svar.
EnglishThis initiative is impressively entitled: "An Information Society For All" .
Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
EnglishThe honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
Den ärade ledamoten har rätt att visa sin solidaritet med de franska chaufförerna.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
EnglishIf Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first.
Om Martin Schulz önskar tala så är det Daniel Cohn-Bendits tur att tala först.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishMorally, it is entitled to our aid and we can certainly afford to provide it.
Landet har en moralisk rätt till vårt stöd, och vi har definitivt råd med det.
EnglishMadam President, animals, like humans, are entitled to good and healthy food.
Fru ordförande! Precis som människor har djur rätt till god och hälsosam föda.
EnglishEvery citizen, regardless of age, is entitled to basic rights in various areas.
Alla medborgare, oavsett ålder, har vissa grundläggande rättigheter på olika områden.
EnglishEU citizens are entitled to expect the highest level of safety with blood products.
EU: s medborgare har rätt att förvänta den högsta säkerhetsnivån för blodprodukter.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.