Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Engelsk-svensk översättning av "declined"

 

"declined" svensk översättning

Resultat: 1-57 av 182

declined {verb}

declined {perf. part.}

deklinera {perf. part.}

decline {substantiv}

decline {substantiv} (även: fall, falling-off, eclipse, ebb)

nedgång {utr.}

decline {substantiv}

nedgång {substantiv}

decline {substantiv} (även: head, fall, example, event)

fall {neut.}

decline {substantiv} (även: falling-off, decrement, decrease, cut)

minskning {utr.}

decline {substantiv}

tillbakagång {substantiv}

decline {substantiv} (även: degradation, decadence, decreptitude, dilapidation)

förfall {neut.}

decline {substantiv}

fallande {neut.}

decline {substantiv} (även: falling-off, decrement, decrease, abatement)

avtagande {neut.}

decline {substantiv}

prisfall {neut.}

decline {substantiv} (även: incline, inclination, gradient, grade)

sluttning {utr.}

to decline {verb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to relax, to pare down, to lower, to let up)

I declined (Simple past)

jag minskade (Preteritum)

you declined (Simple past)

du minskade (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det minskade (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi minskade (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni minskade (Preteritum)

they declined (Simple past)

de minskade (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to go under, to founder, to flag, to fall)

sjunka {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to pitch, to fall, to drop, to descend)

I declined (Simple past)

jag föll (Preteritum)

you declined (Simple past)

du föll (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det föll (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi föll (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni föll (Preteritum)

they declined (Simple past)

de föll (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to refuse, to deny)

I declined (Simple past)

jag vägrade (Preteritum)

you declined (Simple past)

du vägrade (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det vägrade (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi vägrade (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni vägrade (Preteritum)

they declined (Simple past)

de vägrade (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to moderate, to let up, to fall, to fail)

I declined (Simple past)

jag avtog (Preteritum)

you declined (Simple past)

du avtog (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det avtog (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi avtog (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni avtog (Preteritum)

they declined (Simple past)

de avtog (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to reject, to refuse, to dismiss, to overrule)

avslå {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to backtrack)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to reduce, to land, to go down, to descend)

gå ned {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to prop, to cant, to lurch, to lean)

I declined (Simple past)

jag lutade (Preteritum)

you declined (Simple past)

du lutade (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det lutade (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi lutade (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni lutade (Preteritum)

they declined (Simple past)

de lutade (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} [gram.] (även: to inflect, to conjugate)

böja [böjde|har böjt] {vb} [gram.]

I declined (Simple past)

jag böjde (Preteritum)

you declined (Simple past)

du böjde (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det böjde (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi böjde (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni böjde (Preteritum)

they declined (Simple past)

de böjde (Preteritum)
dala (solen) {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to elapse, to wain, to vanish)

förgå {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to refuse, to turn down)

I declined (Simple past)

jag avböjde (Preteritum)

you declined (Simple past)

du avböjde (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det avböjde (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi avböjde (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni avböjde (Preteritum)

they declined (Simple past)

de avböjde (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to lapse, to deteriorate, to degrade, to sink)

I declined (Simple past)

jag förföll (Preteritum)

you declined (Simple past)

du förföll (Preteritum)

he/she/it declined (Simple past)

han/hon/den/det förföll (Preteritum)

we declined (Simple past)

vi förföll (Preteritum)

you declined (Simple past)

ni förföll (Preteritum)

they declined (Simple past)

de förföll (Preteritum)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to do without)

to decline [declined|declined] {vb} (även: to inflect)

deklinera {vb}

to decline [declined|declined] {vb} (även: to refuse, to turn down)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "decline":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "declined" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.

På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.

These are based on amendments that the Council declined in the first reading.

Dessa grundar sig på ändringsförslag som rådet avslog vid första behandlingen.

Many animal and plant populations have declined in numbers and geographical spread.

Många djur- och växtpopulationer har minskat i antal och geografisk utbredning.

Its added value and employment have, however, declined between 2000 and 2002.

Mervärdet och sysselsättningen inom bilindustrin minskade dock mellan 2000 och 2002.

On that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.

Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.

For instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.

Exempelvis Frankrike minskade sitt bistånd till Afrika mellan 2006 och 2007.

I think that perhaps it is even a good thing that UNICE declined to negotiate.

Jag anser att det kanske rentav är bra att Unice har avvisat förhandlingar.

Suicide is thus the only cause of death which has not declined in Europe.

Självmordet är därmed den enda dödsorsaken i Europa som inte går tillbaka.

By the end of 2003, however, this had not declined, but risen to 16 days.

Men i slutet av 2003 hade denna siffra inte minskat utan ökat till 16 dagar.

The Commission has declined to respond to any of the questions that have been put.

Kommissionen har avböjt att svara på några av de frågor som har ställts.

We all know that the market share of the railways has declined in recent years.

Vi vet alla att järnvägens andel har gått tillbaka under de gångna åren.

Trains are shorter and overloaded, and the safety of railways has declined.

Tågen är kortare och överbelastade, och säkerheten inom järnvägstrafiken har försämrats.

Regard for this subject has also declined since the Red Card campaign and the World Cup.

Uppmärksamheten för frågan har också minskat sedan kampanjen med rött kort vid VM.

In South Bay, car thefts declined in the zone by 19 percent and burglaries by 17 percent.

I South Bay minskade bilstölderna i zonen med 19 procent och inbrotten med 17 procent.

   . In recent years, eel stocks in Europe have declined dramatically.

   . – Under de senaste åren har ålbestånden i Europa minskat dramatiskt.

On the contrary, both Indonesia and Sri Lanka have declined such offers.

Tvärtom har både Indonesien och Sri Lanka avböjt sådana erbjudanden.

For the reasons stated above, we have declined to vote for the whole motion for a resolution.

Vi har avstått från att rösta om hela resolutionsförslaget av nämnda skäl.

As a regionalist, I feel bound to say that the importance of the region has actually declined.

Som regionalist måste jag säga att regionernas betydelse till och med minskat.

I would nonetheless point out that the population declined the last time there was a huge hunt.

Jag vill dock ändå säga att populationen sjönk förra gången man hade massiv jakt.

   With an eye on the clock, Commissioner Verheugen has declined to speak again.

   Med tanke på vad klockan är, så har kommissionär Günter Verheugen avstått från att tala igen.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.