Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Engelsk-svensk översättning av "c/o"

 

"c/o" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 29

c/o

c/o (care of) [förk.]

c/o (c/o (på samma postadress som)) [förk.]

Office in Kehl c/o Euro-Info-Verbraucher e.V Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Tel.: +49 7851991480 E-mail : info[at]cec-zev Website

Office in Kehl c/o Euro-Info-Verbraucher e.V Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Tel.: +49 7851991480 E-mail : info[at]cec-zev Website

Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it

Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it

Communications and Internet Services Adjudication Scheme (CISAS) c/o DRS-CIArb Bloomsbury Square 12 UK - London WC1A 2LP Tel.: +44 20 7421 7447 E-mail: cisas[at]drs-ciarb.com

Communications and Internet Services Adjudication Scheme (CISAS) c/o DRS-CIArb Bloomsbury Square 12 UK - London WC1A 2LP Tel.: +44 20 7421 7447 E-mail: cisas[at]drs-ciarb.com

c/o

c/o (care of) [förk.]

c/o (c/o (på samma postadress som)) [förk.]
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "c/o" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "c/o" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.

Vi vet att planeten nu är 0,6° C varmare än den var för hundra år sedan.

We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.

Vi vet att planeten nu är 0,6 °C varmare än den var för hundra år sedan.

Now when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.

När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.

First of all, we should investigate how to achieve the 2o C target, which is the result of Copenhagen.

För det första bör vi undersöka hur vi ska nå målet om 2 oC som är resultatet från Köpenhamn.

They're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.

De lyder inte de order som vi ger dem, så vi ger dem en salva av pepparsprayen.

So you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.

Ni har traditionella typer så som pepparspray, O.C spray uppe i toppen där, och Tasers (elpistoler) här borta.

The person who's spraying the O.C. spray is wearing a rubber glove to make sure they don't get contaminated and so on.

Personen med pepparsprayen bär gummihandskar för att de inte skall få något av det på sig och så vidare.

I'm going to go out on a limb here and say that if Queensland police didn't have O.C. spray, they wouldn't have shot 2,226 people in those two years.

Nu går jag lite på lina här när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey, så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer under dessa två år.

Nevertheless, women miss out, to some extent, in those countries that have a military reserve system or N.C.O. training courses, which provide training in leadership.

Kvinnor saknar dock någonting i de länder där man ger ledarutbildning i form av reserv- eller underofficersutbildning.

Nevertheless, women miss out, to some extent, in those countries that have a military reserve system or N. C. O. training courses, which provide training in leadership.

Kvinnor saknar dock någonting i de länder där man ger ledarutbildning i form av reserv- eller underofficersutbildning.

We know that by 2020 our environment will have warmed up by another 0.8oC. That global warming will lead to extraordinary weather conditions such as storms, extra rain and floods.

Vi vet att 2020 kommer vår miljö att ha värmts upp ytterligare 0,8 °C. Global uppvärmning kommer att leda till extrema väderförhållanden som stormar, mycket regn och översvämningar.

We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.

Vi vet att planeten nu är 0,6° C varmare än den var för hundra år sedan.

We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.

Vi vet att planeten nu är 0,6 °C varmare än den var för hundra år sedan.

Now when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.

När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.

First of all, we should investigate how to achieve the 2o C target, which is the result of Copenhagen.

För det första bör vi undersöka hur vi ska nå målet om 2 oC som är resultatet från Köpenhamn.

They're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.

De lyder inte de order som vi ger dem, så vi ger dem en salva av pepparsprayen.

So you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.

Ni har traditionella typer så som pepparspray, O.C spray uppe i toppen där, och Tasers (elpistoler) här borta.

The person who's spraying the O.C. spray is wearing a rubber glove to make sure they don't get contaminated and so on.

Personen med pepparsprayen bär gummihandskar för att de inte skall få något av det på sig och så vidare.

I'm going to go out on a limb here and say that if Queensland police didn't have O.C. spray, they wouldn't have shot 2,226 people in those two years.

Nu går jag lite på lina här när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey, så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer under dessa två år.

Before I close the debate, I would like to point out to the Sittings Service that the formula for octabromodiphenyl ether is wrong in Amendment No 4, where it says C12H2Br10O.

Innan jag avslutar debatten vill jag uppmärksamma sessionstjänsten på att formeln för difenyleter, oktabromderivat är felaktig i ändringsförslag 4. Det står C12H2Br10O.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

byre · bystander · byte · byway · byways · byword · Byzantine · C · c.c. · c'mon · c-o · C.O.D · C-print · ca. · ca-ca · cab · cabana · cabaret · cabbage · cabbages · cabbie

Mer i det tysk-svenska lexikonet.