Så här skriver du ett CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "butt"

 

"butt" svensk översättning

Resultat: 1-80 av 94

butt {substantiv}

butt {substantiv} [gam. mod.] (även: purpose, object, objective, mark)

mål {neut.}

butt {substantiv} (även: foundation, foreman, boss, basis)

bas {utr.}

Get your butts above the hard-deck and return to base.

Gå över undre gränsen och återgå genast till basen.

butt {substantiv} (även: bin, barrel, tun, tub)

tunna {utr.}

butt {substantiv} (även: purpose, object, intention, end)

syfte {neut.}

butt {substantiv} [USA] [slang] (även: rear, posterior, seat, buttock)

bakdel {utr.}

butt {substantiv} [USA] [slang]

häck {utr.} [vard.]

Check out what I'm doing to Cher's butt.

Kolla vad jag gör med Chers häck.

butt {substantiv}

kolv (på gevär) {utr.}

butt {substantiv} (även: pull, lever, knob, ear)

handtag {neut.}

butt {substantiv}

plattfisk {utr.}

butt {substantiv}

vinfat {neut.}

butt {substantiv}

skottavla {utr.}

butt {substantiv}

tjockt läder {neut.}

butt {substantiv}

sidläder {neut.}

butt {substantiv}

tjockända {utr.}

butt {substantiv}

plankfog {utr.}

butt {substantiv} [sjö.]

plankända {utr.} [sjö.]

butt {substantiv}

plåtfog {utr.}

butt {substantiv}

ryggläder {neut.}

butt {substantiv}

butt {substantiv}

skottvall {utr.}

butt {substantiv}

stort ölfat {neut.}

butt {substantiv} [vard.] (även: rump, backside, behind, bottom)

rumpa {utr.}

In the space of about two seconds, Albert had the knife between the cartilage of the tail, right next to the butt of the lamb, and very quickly the tail was gone and in the bucket that I was holding.

Inom loppet av två sekunder hade Albert kniven mellan brosken av svansen, alldeles intill lammets rumpa, och vips var svansen borta och i hinken som jag höll.

to butt {verb}

to butt [butted|butted] {vb} (även: to bunt, to push, to nudge, to jostle)

knuffa {vb}

to butt [butted|butted] {vb} (även: to prod, to kick, to hit, to adjoin)

to butt [butted|butted] {vb} (även: to push off, to project, to lap, to jut)

skjuta ut {vb}

to butt [butted|butted] {vb} [USA] (även: to stub out)

fimpa {vb}

to butt [butted|butted] (boxing) {vb} [sport]

skalla (boxning) {vb} [sport]

to butt [butted|butted] (carpentry) {vb}

foga ihop (snickeri) {vb}

to butt [butted|butted] {vb} (även: to push, to nudge)

buffa {vb}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "butt":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "butt" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "butt" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

If there's a plumber, he's 300 pounds and he's got a giant butt crack. ~~~ Admit it.

Finns en rörmokare, väger han 130 kg och har en gigantisk raggarskåra, erkänn.

I tell you, you think you got it licked... it comes right back to kick you in the butt.

När man tror att det är över, hoppar det upp och biter en i arslet.

Maybe it would be easier if I told you whose butt I haven't had my fingers in.

Det vore lättare om jag sa vems arsle jag inte haft fingrarna i.

So I'll just get out of your hair...... and let you guys whomp some more Zorgon butt without me.

Så jag lämnar er i fred...... och låter er ta hand om Zorgonerna utan mig.

When you spend your whole life kicking butt and taking names,

Ja, när man spenderar hela livet på att vinna slag och ta namn -

Say this if you want to, watch that man come sweep your butt off stage.

Säg det dom vill, det kommer att fungera med det skitsnacket.

Oh, my God, you must have been the butt of every joke.

Det måste ha varit skitmånga skämt på din bekostnad.

Sure, I'll rinse your bedpan and wipe your butt.

Visst, Jag tömmer din bäckenplåt och tvättar ditt arsle.

Let us kick the butt of the United Nations so that it delivers aid, and let us stop making cheap political points.

Vi måste få fart på FN så stödet kommer fram och sluta plocka billiga politiska poänger.

There always had to be the butt of a joke.

Det behövde alltid finnas några som alla kunde skämta om.

I need you to fax me a copy of the papers take the originals down to the courthouse and get your butt back here.

Jag behöver kopior på alla papper faxade till mig...... lämna in originalen i tingshuset, och skynda dig tillbaka hit.

I finally found your little monster butt.

Nu hittade jag dig allt ditt lilla monster.

We've worked our butts off on this case!

Vi har jobbar arslet av oss på det här fallet.

It might get a wee bit dangerous there, sugar-butt.

Det kan bli lite farligt där ute...

Tito, Mead, Piscatella, bounce your butts!

Tito, Mead, Piscatella, sätt fart!

And now I'm going to trash your butt!

Jag ska göra slarvsylta av dig!

Now we have to picture Alan Greenspan in a black leather corset, with a butt tattoo that says, "Whip inflation now."

Nu måste vi föreställa oss Alan Greenspan i en svart läderkorsett, med en tatuering på skinkan som säger, "Piska inflationen nu."

He said it was called a butt.

Han sa att det kallades bak.

Look at the full-moon butt!

Titta på den bakdelen, fullmåne!

That's a pretty big butt.

Det är en ganska stor bak.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.