Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "boy"

 

"boy" svensk översättning

Resultat: 1-32 av 280

boy {substantiv}

boy {substantiv} (även: kid, guy, bloke, dude)

kille {utr.}

If you decide to date a high school boy, they're the only acceptable ones.

Om du beslutar att dejta en high school kille är dom de enda acceptabla.

Whenever a boy comes, you should always have something baking.?

När nu en kille kommer över, borde du alltid har något hembakat.

Dad's a big boy, and he makes his own decisions... and he's doing this because it's what he wants.

Pappa är en stor kille, han gör som han själv vill... och han gör det här för att han själv vill det.

Searching for a boy in high school is as useless as searching for meaning in a Pauly Shore movie.

Att leta efter en high school kille är lika meningslöst som att hitta en mening i en Pauly Shore film.

White boy back there called me " monkey. " Drive!

En vit kille sa apa åt mig där inne.

boy {substantiv}

pojk {utr.}

Here, boy!

Här, pojk!

Not a boy.

Inte pojk.

And the best teachers were the girls, not the boys, and they were terrific.

Och de bästa lärarna var flickorna, inte pojkarna. ~~~ Och de var fantastiska.

In all other age groups, girls are given less pocket money than boys.

I alla andra åldersgrupper får flickorna mindre fickpengar än pojkarna.

It might also be added that boys have much better jobs and so earn more, too.

Till detta kommer att pojkarna har mycket bättre jobb, och därigenom tjänar de alltså mera.

boy {substantiv} (även: lad)

pojke {utr.}

Three people, including a 14-year-old boy, were killed and many more were wounded.

Tre människor dödades, bland annat en fjortonårig pojke, och många fler skadades.

So I'll just share with you ... (Video) Boy: The World Peace Game is serious.

Jag delar med mig till er... (Video) Pojke: Världsfredsspelet är på allvar.

And it doesn't matter whether I'm a boy or a girl, I'm just going to scoot.

Och det spelar inte någon roll om jag är en pojke eller flicka, jag ska bara dra.

The dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.

Bland de döda återfinns en fyraårig pojke, en tioårig flicka och en pojke på sexton år.

After all, my mother brought me up properly and I am still a polite boy.

Min mor gav mig trots allt en god uppfostran, och jag är fortfarande en artig pojke.

boy {substantiv}

grabb {utr.}

My boy - the great illusionist.

Min grabb - den store illusionisten.

Antibiotics for your boy.

Antibiotika till din grabb.

That's my boy Neal Fox,

Det är min grabb Neal Fox.

There was a time, when I was a boy, when you could get any kind of telephone service you wanted, as long as it came from Ma Bell.

Ett annat område -- telekom-världen: Fanns det en tid, när jag var grabb, när man kunde få vilken telefoni som helst, så länge den kom från Televerket.

Just two little Irish boys...... fighting, scrapping, thinking about making a difference.

Bara två små Irländska grabbar...... som slogs och lekte, och tänkte på att göra förändring.

boy {substantiv} (även: kiddo)

grabb {utr.} [slang]

boy {substantiv}

gosse {utr.} [ark.]

Mommy's boy, maybe, but a new, dangerous version.

En mammas gosse, jo då, fast i en ny och farligare version.

You don't know what you ask of me, my boy.

Du vet inte vad du begär av mig, gosse.

I've always been a mommy's boy.

Jag har nog alltid varit mammas gosse.

Mommy's boy.

Mammas gosse.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "boy":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "boy" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "boy" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We need to pay particular attention to middle-aged women, and secondly teenage boys.

Vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt dels medelålders kvinnor, dels tonårspojkar.

If your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.

Om dina polare vill veta vem som drog ned dig, är numret på min bricka 38723.

This paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.

Den här färgburken räddade färgföretaget Dutch Boy. och gjorde dem rika.

As a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things.

När jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.

Fifteen per cent of all boys and 21 % of all girls do not go to school.

Det innebär ett finansieringsglapp på närmare 118 miljoner på ett och ett halvt år.

Boy, getting off the freeway makes you realize how important love is.

Att komma bort från motorvägen får dig att inse hur viktig kärlek är.

Hal, if a set of hairy boys was your biggest hurdle here, I'd say go for it.

Om ludna ballar var största hindret skulle jag glatt hjälpa dig över.

Wolf! " cried a shepherd boy who wanted to play a trick on his friends.

Vargen kommer! ropade en herdepojke som ville skoja med sina vänner.

So the year I turned eight we got a new house boy. ~~~ His name was Fide.

Det år jag fyllde åtta fick vi en ny springpojke Hans namn var Fide.

And boy are we willing to fill in those gaps in our lives with lies.

Och vi är verkligen villiga att fylla de där hålen i våra liv med lögner.

Let us imagine the Commission as Santa Claus and me as a little boy.

Vi föreställer oss att kommissionen är jultomten och jag den lille pojken.

Wolf!" cried a shepherd boy who wanted to play a trick on his friends.

Vargen kommer! ropade en herdepojke som ville skoja med sina vänner.

But, in fact, most boys tend to be a certain way, and most girls tend to be a certain way.

Och inte alla flickor existerar inom dessa strikta gränser av vad vi tänker oss som flickor.

How long before one of us starts raving and jabbering at this boy?

Hur lång tid skulle det ta innan en av oss började yra och pladdra med killen?

It's a statue made by Verrocchio, of David, for which Leonardo posed as a boy of 15.

Det är en staty av Verrocchio, föreställande David, som Leonardo poserade för som femtonåring.

This whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.

Hela den här anstötliga historien innehåller mer av mobbningspolitik än av demokrati.

A radio project 'Boys of Tibet ' has been waiting for the Commission's go-ahead for two years.

Ett projekt för radion " Boys of Tibet " väntar sedan två år på grönt ljus från kommissionen.

The right of boys and girls to education cannot be subject to market laws.

Barnens rätt till utbildning får inte underordnas marknadslagarna.

Ah, what would a girl like Sarah want with a... simple Nebraska Boy like me?

Vad skulle en tjej som Sarah se i en enkel Nebraskakille som mig?

The dirty cop had to have access to it to send his boys in first.

Den smutsiga polisen hade tillgång till den och skickade dit sina mannar.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

box-room · boxcar · boxcloth · boxer · boxers · boxes · boxing · boxplot · boxwood · boxy · boy · boycott · boyfriend · boyhood · boyish · boys · boysenberry · bozo · Bq · bra · brace

Fler översättningar i det svensk-tyska lexikonet.