Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "all at once"

 

"all at once" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 41

all at once

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "all at once" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "all at once" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

It released its energy all at once, and it was an explosion that was mind-numbing.

Den frigjorde all sin energi på ett ögonblick, och det blev en explosion som var ogreppbar.

Europe will not be made all at once, or according to a single plan.

Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning.

I repeat: it will not be made all at once, or according to a single plan.

Jag upprepar: det kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.

KFOR is doing its best but there is too much happening all at once.

Kfor gör sitt bästa, men det händer för mycket samtidigt.

We certainly could have gone further towards liberalisation, but one cannot have everything all at once.

Vi kunde förvisso ha gått längre i avregleringen, men man kan inte få allt på en gång.

It can carry a large and varied cargo all at once.

Den kan transportera en stor och blandad last.

She wants more cooperation and more supervision, but as part of a steady process and not all at once.

Hon vill ha mer samarbete och mer övervakning, men som en del av en kontinuerlig process och inte allt på en gång.

We'll have to nail them all at once, and the eggs.

Vi måste ta alla på en gång, äggen också.

In his declaration of 9 May 1950, he said - and I quote - 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.

I sin förklaring av den 9 maj 1950 sa han - jag citerar - ”Europa kommer inte att byggas på en gång, eller enligt en enda plan.

Great things happen all at once.

" Mirakel händer med en gång. "

This cannot happen all at once.

Allt kan inte hända på en gång.

Couldn't you give 'em to him all at once?

Kan du ge honom allihop direkt?

Then it happens all at once.

Alltsammans måste då ske med en gång.

His exact words are these: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.

Hans exakta ord är de som följer:? Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.

His exact words are these: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.

Hans exakta ord är de som följer: ?Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.

We see an attempt to make Europe 'all at once ', upsetting a long-established balance by means of a new'single plan '.

Vi ser ett försök att skapa ett Europa? på en enda gång? och att störa en sedan länge etablerad jämvikt genom en ny? helhetslösning?.

We see an attempt to make Europe 'all at once', upsetting a long-established balance by means of a new 'single plan'.

Vi ser ett försök att skapa ett Europa ?på en enda gång? och att störa en sedan länge etablerad jämvikt genom en ny ?helhetslösning?.

In closing, I return to the words of Robert Schuman: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.

Som avslutning återvänder jag till Robert Schumans ord: ”Hela EU kommer inte att skapas på en gång, eller i enlighet med en enskild plan.

I do not believe that aid should be given via a commercial chain and all at once, but gradually and through social organisations.

Jag tycker inte att man skall ge hjälpen via handelskedjan och allt på en gång utan litet i taget och med hjälp av samhällsorganisationer.

I began to see my body like a thing, a thing that could move fast, like a thing that could accomplish other things, many things, all at once.

Jag började se min kropp som ett ting, en sak som kunde röra sig fort, som en sak som kunde åstadkomma andra saker, många saker, allt på en gång.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.