Search for the most beautiful word
foliate
unruliness

VOTE NOW

Engelsk-polska översättning av "tease"

 

"tease" polska översättning

Resultat: 1-17 av 17

tease {substantiv}

tease {substantiv} [ned.]

złośliwiec (zabawny) {mask.} [ned.]

to tease {verb}

to tease [teased|teased] {vb} (även: to make biting remark to, to bite)

docinać {imperf. vb}

to tease [teased|teased] {vb} (även: to finish cutting, to cut more)

dociąć {perf. vb}

to tease [teased|teased] {vb} (även: to irritate, to vex, to roil, to irk)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "tease":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tease" i Polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.

Jedynie w drodze debaty publicznej można wyłonić wartości, które wszyscy uznajemy.

And, instead of dealing just with information, we can tease out knowledge.

I zamiast zajmować się tylko informacjami moglibyśmy wyłuskiwać wiedzę.

We then tease the cells apart, we grow the cells outside the body.

Następnie wyodrębnimy komórki, i namnożymy je poza ciałem.

The dispute relating to the continuously falsified figures from the International Atomic Energy Agency needs to be teased out.

Konieczne jest rozstrzygniecie sporu związanego ze stale fałszowanymi danymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

I feel ashamed. ~~~ I don't want them to be teased at school by the other students." ~~~ I said, "Okay." ~~~ I thought, how much money do I have in my pocket?

Nie chcę, żeby inni uczniowie dokuczali im w szkole." Zatem "Ok." Zastanowiłem się ile pieniędzy mam w kieszeni.

We then tease the tissue apart into its two individual cell components, muscle, and these bladder specialized cells. ~~~ We grow the cells outside the body in large quantities.

Pobieramy kawałek pęcherza trochę mniejszy od znaczka pocztowego i odseparowujemy z tkanki jej dwa elementy, czyli mięśnie i wyspecjalizowane komórki pęcherza.

You take a six to eight cell embryo, you tease out one of the cells, you run a genetic test on that cell, and depending on the results of that test you either implant that embryo or you discard it.

Bierze się 6-8 komórkowy embrion wydłubuje jedną z komórek, przeprowadza na niej testy genetyczne i w zależności od wyników tego testu implantuje się lub odrzuca ten embrion.
 

Föreslå ny översättning från engelska till polska

Sökte du i den engelsk-polska ordboken och hittade inte den exakta översättningen som du letade efter? Du kanske känner till ett visst engelskt ord eller uttryck som endast används i vissa regioner? Om det är fallet kan du föreslå nya ord till det engelsk-polska lexikonet här.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Snarlika ord

tear-jerker · tearaway · teardown · teardrop · tearful · tearfully · tearjerker · tearless · tears · teary · tease · teasel · teaser · teasing · teaspoon · teaspoonful · teat · teatime · tech · techie · techne

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.