Sammanfattning

neatness {substantiv}
ordre · propreté

neat {adjektiv}
net · sympathique · propret · soigneuse

utförlig information

Synonymer

neatness: tidiness · spruceness

neat: clean · straight · full-strength

mer (6)

Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Engelsk-fransk översättning av "neatness"

 

"neatness" fransk översättning

Resultat: 1-6 av 6

neatness {substantiv}

neatness {substantiv} (även: order, orderliness, sequence, tidiness)

ordre {mask.}

neatness {substantiv} (även: cleanliness, cleanness, purity, tidiness)

propreté {fem.}

(d) To cultivate attitudes of neatness and health;

d) Inculquer aux enfants le goût de la propreté et des comportements sains;

neat {adjektiv}

neat {adj.} (även: clean, clear-cut, distinct, clean-cut)

net {adj. mask.}

It is a nice, neat system.

C’est un beau système très net.

Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.

La simplification ne doit pas se résumer à la mise en place, à Bruxelles, d'un système net et bien en ordre qui n'est pas applicable au niveau des États membres.

neat {adj.} [USA] [vard.] (även: amiable, likeable, congenial, sympathetic)

sympathique {adj. mask./fem.}

neat {adj.}

propret {adj. mask.}

neat {adj.} (även: tidy, careful)

soigneuse {adj. fem.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "neatness":

Synonymer (engelska) till "neat":

 

Föreslå ny översättning från engelska till franska

Kanske känner du till ett speciellt regionalt engelskt uttryck? Håller du dig uppdaterad med dem senaste franska modeuttrycken? Om det är så, så varför inte lägga till dessa engelska och franska orden i lexikonet? Dela med dig av din kunskap via fälten här nedanför.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: to tan, abdominal breathing, anxiety disorder, panic attack, anxiety attack

Snarlika ord

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.