Sammanfattning

neatness {substantiv}
ordre · propreté

neat {adjektiv}
net · sympathique · soigneuse · propret

utförlig information

Synonymer

neatness: tidiness · spruceness

neat: clean · straight · full-strength

mer (6)

Användningsexempel

... are given for neatness...

Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-fransk översättning av "neatness"

 

"neatness" fransk översättning

Resultat: 1-7 av 7

neatness {substantiv}

neatness {substantiv} (även: order, orderliness, sequence, tidiness)

ordre {mask.}

neatness {substantiv} (även: cleanliness, cleanness, purity, tidiness)

propreté {fem.}

(d) To cultivate attitudes of neatness and health;

d) Inculquer aux enfants le goût de la propreté et des comportements sains;

neat {adjektiv}

neat {adj.} (även: clean, clear-cut, distinct, clean-cut)

net {adj. mask.}

It is a nice, neat system.

C’est un beau système très net.

Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.

La simplification ne doit pas se résumer à la mise en place, à Bruxelles, d'un système net et bien en ordre qui n'est pas applicable au niveau des États membres.

neat {adj.} [USA] [vard.] (även: amiable, likeable, congenial, sympathetic)

sympathique {adj. mask./fem.}

neat {adj.} (även: tidy, careful)

soigneuse {adj. fem.}

neat {adj.}

propret {adj. mask.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "neatness":

Synonymer (engelska) till "neat":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "neatness" i Franska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

extra marks are given for neatness

on tiendra compte de la présentation dans la notation
 

Föreslå ny översättning från engelska till franska

Kanske känner du till ett speciellt regionalt engelskt uttryck? Håller du dig uppdaterad med dem senaste franska modeuttrycken? Om det är så, så varför inte lägga till dessa engelska och franska orden i lexikonet? Dela med dig av din kunskap via fälten här nedanför.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: vegan cheese, on hand, to stand out like a sore thumb, to stand out like a sore thumb, to know sth like the back of your hand

Snarlika ord

nearby · nearer · nearest · nearly · nearness · nearside · nearsighted · nearsightedness · neat · neatly · neatness · neb · neb:nib · nebbish · Nebraska · Nebraskan · Nebraskans · Nebuchadnezzar · nebula · nebular · nebulisation

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.