bab.la Fraser: Personligt | Brev (Svenska-Engelska)

Brev | E-post | Meddelanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS och webb
pdf logo

Brev : Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Adress format: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer gatunamn, namn på staden region / stat Zip / Postal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adress format: Namnet på mottagaren, gatunummer gatunamn, namn på staden statens förkortning postnummer.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adress format: namn på mottagare, antal gatunamn, stad / ort namn, län, postnummer.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adress format: Namnet på mottagaren, gatunummer gatunamn, namn på staden län förkortning postnummer.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian adress format: Namnet på mottagaren, gatunummer gatunamn, namn på provins, stad / stadsnamn postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Standard Svensk Adress format: Mottagarens namn, företagets namn, gatunamn, gatunummer, postkod, namn på staden, SVERIGE.

Brev : Öppning

Kära John,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att hantera en vän
Kära mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standard sättet att hantera en dina föräldrar
Kära farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standard sättet att hantera en medlem av din familj
Hello John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att hantera en vän
Hej John,
Hey John,
Mycket informellt, standard sätt att hantera en vän
John,
John,
Informellt, direkta sätt att hantera en vän
Min kära,
My Dear,
Mycket informellt, som används när man hanterar en nära anhörig
Min käraste,
My Dearest,
Mycket informellt, som används när man hanterar en partner
Käraste John,
Dearest John,
Informellt, som används när man hanterar en partner
Tack för ditt brev/meddelande.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Det var skönt att du hödre av dig igen.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte har skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän du inte har kontaktat i ett tag
Det har varit så länge sedan vi hade någon kontakt.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän du inte har kontaktat på länge

Brev : Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till en händelse eller träffa dem
Tack at ni skickade/bjöd in/bifogade...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga en del information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / get mig / har skriver till mig ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något / erbjuda dig till något / har skriver till dig angående något
Det var så vänligt av er att skriva / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrev till dig / bjudit in dig till / skickat
Det gläder mig att kunna meddela att ...
I am delighted to announce that…
Används att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädje mig att höra ...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att meddela att ...
I am sorry to inform you that…
Används att meddelar dåliga nyheter till vänner
Jag är så ledsen att höra att ...
I was so sorry to hear that…
Används att trösta en vän beträffand av dåliga nyheter

Brev : Avslut

Ge min kärlek till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem via mottagaren av brevet
... hälsar.
…sends his / her love.
Används när du lägger någon annans hälsningar i ett brev
Hälsa till ... för mig.
Say hello to…for me.
Används när man vill erkänna någon annan via den person som du skriver
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsskrivelse
Skriv tillbaka snart.
Write back soon.
Direkt, används när du vill ta emot ett svarsskrivelse
Skriv gärna tillbaka när...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först när de har nyheter av något
Skicka mig nyheter, när du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först när de har nyheter av något
Ta hand om dig själv.
Take care.
Används vid skrivning till familj och vänner
Jag älskar dig.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Allt väl,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med vänliga hälsningar,
With best wishes,
Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Vänliga hälsningar,
Kindest regards,
Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Allt väl,
All the best,
Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
All min kärlek,
All my love,
Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Med kärlek,
Lots of love,
Informellt, som används när du skriver till familjen
Mycket kärlek,
Much love,
Informellt, som används när du skriver till familjen

Om du är osäker på en fras, ställ en fråga i vår Forum. Du kan också söka i vår ordböcker och inkludera dina egna översättningar. Senast användare bidrag: