bab.la Fraser

bab.la frasbok innehåller tusentals översättningar av vanliga fraser och uttryck. Vår frasordbok har fem kategorier med hundratals olika fraser. För varje fras finns en situationsbeskrivning som visar när det är lämpligt att använda den.

 

Frasordboken innehåller tusentals vanliga fraser indelade i fem huvudkategorier: akademiskt skrivande, affärskommunikation, jobbansökan och meritförteckningar, samt personlig korrespondens. Inom varje kategori grupperas vanligt förekommande fraser tillsammans baserat på vilka slags situationer de hör till. Situationsbeskrivningen hjälper dig att bedöma i vilket sammanhang frasen bör användas.

Tanken bakom fraslexikonet är att det ska användas som ett verktyg för formellt skrivande eller i situationer där ett visst skrivsätt förväntas. Regler för formella texter är mycket strikta, även om de ofta är outtalade och väldigt svåra för en icke infödd talare att lära sig. Det mest talande exemplet är att skriva en vetenskaplig uppsats eller avhandling, men även affärsförslag eller brev förväntas ha en viss stil. Informellt skrivande har också en viss stil med en mer personlig eller samtalsaktig ton. Istället för att försöka översätta en mening till ett främmande språk ord för ord kan du använda denna frasordbok för att hitta lämpliga formuleringar som en infödd talare skulle ha använt.