Formulering

Sök 658.967.420 meningar för rätt formulering.
Vi söker igenom miljarder av ord i vår frasdatabas och visar därefter en lista på de oftast förekommande orden istället för frågetecknet i din valda mening. Detta kan med fördel användas till att identifiera rätt prepositioner. Dessutom kan du med hjälp av verktyget förbättra ditt språkbruk, din diktion och meningsbyggnad i ditt skrivande. Vårt verktyg för formulering kontrollerar om du har använt en korrekt mening, t.ex. genom att associera korrekta exempel på prepositioner med vanligt språkbruk för att ge användaren de bästa förslagen på rätt preposition. Vårt verktyg kan även hjälpa till att lära ut formuleringar, grammatik och uttryck, vilket hjälper dig att identifiera rätt ordval och ordföljd.

Exempel: Hur du söker för en korrekt prepositionsfras

Frekvens Formulering
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on